Formació Acadèmica

Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3
Nivell 4
Nivell 5

Grups avançats

Prepuntes
Clàssic avançat

Classes lliures

Hiphop
Contemporani adults

Royal

Royal
DEMANA INFORMACIÓ

CLÀSSIC AVANÇAT

Curs adreçat a alumnes majors de 15 anys, que tinguin el nivell suficient com per aprofundir en la matèria i la seva tècnica.

Volem que aquest sigui un curs pont perquè els alumnes puguin participar a concursos o be audicionar per alguna companyia.

Horari:

  • Dimecres – 20.00 a 21.30 h.