Formació Acadèmica

Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3
Nivell 4
Nivell 5

Grups avançats

Prepuntes
Clàssic avançat

Classes lliures

Hiphop
Contemporani adults

Royal

Royal
DEMANA INFORMACIÓ

ROYAL

Cursos adreçats a alumnes majors de 6 anys, que els permetran preparar-se i presentar-se posteriorment, als examens de la Royal Academy of Dance de Londres. Aquesta, els atorgarà el certificat oficial, permetent-los així, obtenir la única certificació de Dansa reconeguda a nivell mundial.

Poden cursar des dels cursos més elementals, Primary, fins els més avançats, Advanced 2.

Els horaris varien anualment, en funció dels grups i les necessitats, estant repartits sempre en la franja horària indicada a continuació:

  • Dimarts – 16.30 a 22.00 h.
  • Divendres – 17.30 a 20.00 h.